PÓTLÓ KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

Azon vizsgázók, akik önhibájukon kívül nem tudtak részt venni a január 22-i vizsgán (és ezt orvosi igazolással vagy karantén határozattal – igazolni is tudják), január 27-én (csütörtökön) 14 órától pótló központ írásbeli felvételi vizsgán vehetnek részt.
Kérjük az érintetteket, hogy az orvosi igazolást vagy a karanténhatározatot 2022. január 27-én, reggel 8 óráig jutassák el a titkarsag@bolyaitechnikum.hu címre. Ennek hiányában nem tudnak részt venni a pótló írásbeli vizsgán.
A pótló írásbeli vizsgán 14 órától először a magyar, majd 15 perc szünet után 15 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők. Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. Minden vizsgázó 13:30-ig érkezzen meg az iskolánkba.
A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. Segédeszközként vonalzó, körző és szögmérő használható, számológép viszont nem. Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet) és az orvosi igazolást vagy karantén határozatot!
Image

Intézkedési terv december 1-től

Járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend
Győri SZC Bolyai János Technikum
   1. Intézményünk járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrendje a 2021. november 23-án, Prof. Dr. Palkovits László miniszter által kiadott, SZFHÁT/122787-1/2021-ITM határozatban foglaltakkal egészül ki. Az említett miniszteri határozat ide kattintva olvasható. 2021. december 1-től a benne foglaltak intézményükre is érvényesek, ezért kérjük ezek figyelembevételét!
   2. A szájmaszk viselése kötelező a közösségi terekben: a folyosókon való közlekedés közben, a büfében, az irodában ügyintézéskor és a mosdókban, valamint minden olyan gyakorlati órán, ahol nem tartható az 1,5 méter távolság. Iskolába csak egészséges, tünetmentes tanuló járhat! Ha a szülő gyermekén, vagy a nagykorú tanuló önmagán a koronavírus tüneteket észleli, azonnal gondoskodjon orvosi vizsgálatról. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló köteles erről az iskolát a lehető legrövidebb időn belül értesíteni.
   1. Koronavírusfertőzés gyanúja esetén az iskolában a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. Ebben az esetben azonnal vegyék fel a kapcsolatot telefonon a tanuló háziorvosával/ házi gyermekorvosával! Egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
   1. Egyéb, komolyabb légúti betegség esetén is kérjük, hogy a tanuló otthon gyógyuljon. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, kizárólag orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel járhat újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén az időtartam végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.
   2. Minden tanuló köteles a személyi higiéné alapvető szabályait fokozottan betartani. Kerüljük el, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek: köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, szükség esetén könyökhajlatba, másoktól elfordulva kell. Ne érintsük a szánkat, ne nyúljunk a szembe, ennek megfelelően használjuk az írószereket! Figyelmeztessük erre egymást is, ha szükséges!
   3. A tanulók csoportosulását az intézményen belül és az épület előtt is el kell kerülni. Ezt a portás és az ügyeletes oktató folyamatosan ellenőrzi. Ezért reggel az iskola udvarán nem kell várakozni, a tanulók az osztályterembe mehetnek. Tanítási órákon és azon kívül is a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Tanítási órák után is kérjük, hogy a tanulók a távolságtartásra ügyelve közlekedjenek, és így hagyják el az épületet.
   4. Az épületbe lépéskor a tanulók fertőtlenítsék kezüket! Javasolt a minél gyakoribb, napi többszöri szappanos kézmosás. Fokozottan kérjük a mosdó, a fertőtlenítő szerek, a papírtörölközők rendeltetésszerű használatát!
   5. Az informatika épületben a zsúfoltság elkerülése miatt a tanulók az óra megkezdésééig az udvaron várakoznak, és csak a szaktanárral együtt léphetnek be az épületbe.
   6. Szüneteket a tanulók az osztályteremben is tölthetik, egyik szünetben sem kötelező lemenni az udvarra, a közösségi terek zsúfoltságának csökkentése érdekében. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat vagy orrot eltakaró maszk viselése.
   7. Kis létszámú tanórai csoport esetén minden tanuló külön padban, egymástól a lehető legnagyobb távolságra foglaljon helyet!
   8. A közös helyiségeket a tanítási nap folyamán takarító személyzet folyamatosan fertőtleníti, és havonta alapos fertőtlenítő nagytakarítást is végez. A használt helyiségeket gyakran szellőztessük, ha az időjárás engedi, az ablakokat tartsuk nyitva. Osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, melyet követően a termet alaposan ki kell szellőztetni.
   9. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell végezni. Elkerülendő az öltözőkben történő csoportosulás.
   10. A gyakorlati képzés során használt eszközöket- amennyiben azt nem károsítja- tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között.
   11. Étkezés előtt és után mindenki alaposan mosson kezet, az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen. Sorban állás helyett az étkező tanulók az udvaron várakoznak. Az étteremben evőeszközök nem kerülnek előre az asztalokra, minden étkező diák az ebédjével együtt kapja meg evőeszközét.
   12. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki t a szülő a 12/2020. (II.7.) kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerint alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekinthető továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.
   1. Nagy létszámú események megszervezése (ünnepség, bál, egyéb) az aktuálisan érvényes utasítások szerint történik. Törekszünk a szabad térben és kisebb, osztálykeretben zajló programok lebonyolítására.
   2. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat javasoljuk belföldi helyszíneken megvalósítani.
   3. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az iskolával kapcsolatos ügyintézés elsősorban telefonon vagy az e-Kréta rendszerén keresztül történik.

 

DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYAI

 

 1. 1.Digitális munkarend bevezetése esetén minden tanulónak rendelkeznie kell a megfelelő digitális eszközzel. Akinek erre szüksége van, jelezze osztályfőnökénél.
 2. A digitális oktatás hivatalos felülete a Google Classroom, és az E-Kréta. ez a kapcsolattartásnak, a tananyag átadásának és számonkérésének elsődleges fóruma. Minden tanuló rendelkezik iskolai e-mail címmel, a pedagógusok létrehozták vagy létrehozzák a tanulói csoportokat.
 3. A tanítás és a tananyag kiosztása órarend szerint, napi bontásban történik.
 4. A tanítási idő alatt minden tanulónak a kötelessége, hogy részt vegyen az online,digitális oktatásban.
 5. A pedagógusok visszacsatolást fognak kérni a kiadott feladatok megoldásáról, visszajelzést/ megoldókulcsot fognak küldeni a helyes megoldásokról.
 6. A Classroom felület Meet funkcióján keresztül az oktatók online órákat is tartanak majd, ezeken mindenkinek kötelezően részt kell vennie. Az érettségi és szakmai tárgyakból az oktatóknak a tanítási órák 75%-át ebben a formában kell megtartani. A távolmaradás csak betegséggel igazolható.
 7. A pedagógusok által kiadott határidők be nem tartása vagy a távolmaradás az online órákról súlyos következményeken von maga után.
 8. Akinek a Classroom vagy a Meet programok használatával kapcsolatban bármilyen kérdése van, E-Krétán vagy e-mailen keresztül keresse az informatika tanárokat.

 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu, és a www.nive.hu felületen szíveskedjenek követni.

 

Mosonmagyaróvár, 2021. november 30.

 

                                                                                   Bernáth Rita

Jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

Image

Akkreditált kiváló Tehetségpont lettünk!

A Bolyai iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Intézményünk már négy éve regisztrált tehetségpont, robotika tehetségműhelyünk azóta működik. 2020 őszén akkreditációs eljárásra jelentkezett az intézmény, melynek eredményéről a napokban értesültünk.
Eszerint az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy tehetségpontunk szakmailag hiteles és kompetens tagja a Matehetsz Tehetséghálózat egyre bővülő családjának, valamint működésünkkel már ma is aktív részesei vagyunk hálózatnak.

Bemutatkozó film

Az alábbi bemutatkózfilmmel szeretnénk megismertetni leendő diákjainkkal az induló ágazatainkat, illetve a bolyais hétköznapokat, programokat.

Híreink a technikumból

Partnereink