Image

Intézkedési terv március 7-től

Járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend
Győri SZC Bolyai János Technikum
   1. Iskolába csak egészséges, tünetmentes tanuló járhat! Ha a szülő gyermekén, vagy a nagykorú tanuló önmagán a koronavírus tüneteket észleli, azonnal gondoskodjon orvosi vizsgálatról. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló köteles erről az iskolát a lehető legrövidebb időn belül értesíteni.
   1. Koronavírusfertőzés gyanúja esetén az iskolában a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. Ebben az esetben azonnal vegyék fel a kapcsolatot telefonon a tanuló háziorvosával/ házi gyermekorvosával! Egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 
   1. Egyéb, komolyabb légúti betegség esetén is kérjük, hogy a tanuló otthon gyógyuljon. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, kizárólag orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel járhat újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén az időtartam végét tartalmazó határozatot szükséges bemutatni.
   2. Minden tanuló köteles a személyi higiéné alapvető szabályait fokozottan betartani. Kerüljük el, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek: köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, szükség esetén könyökhajlatba, másoktól elfordulva kell. Ne érintsük a szánkat, ne nyúljunk a szembe, ennek megfelelően használjuk az írószereket! Figyelmeztessük erre egymást is, ha szükséges!
   3. A tanulók csoportosulását az intézményen belül és az épület előtt is el kell kerülni. Ezt a portás és az ügyeletes oktató folyamatosan ellenőrzi. Ezért reggel az iskola udvarán nem kell várakozni, a tanulók az osztályterembe mehetnek. Tanítási órák után is kérjük, hogy a tanulók a távolságtartásra ügyelve közlekedjenek, és így hagyják el az épületet.
   4. Az épületbe lépéskor a tanulók fertőtlenítsék kezüket! Javasolt a minél gyakoribb, napi többszöri szappanos kézmosás. Fokozottan kérjük a mosdó, a fertőtlenítő szerek, a papírtörölközők rendeltetésszerű használatát!
   5. Az informatika épületben a zsúfoltság elkerülése miatt a tanulók az óra megkezdésééig az udvaron várakoznak, és csak a szaktanárral együtt léphetnek be az épületbe.
   6. Szüneteket a tanulók az osztályteremben is tölthetik, egyik szünetben sem kötelező lemenni az udvarra, a közösségi terek zsúfoltságának csökkentése érdekében. 
   7. Kis létszámú tanórai csoport esetén minden tanuló külön padban, egymástól a lehető legnagyobb távolságra foglaljon helyet!
   8. A közös helyiségeket a tanítási nap folyamán takarító személyzet folyamatosan fertőtleníti, és havonta alapos fertőtlenítő nagytakarítást is végez. A használt helyiségeket gyakran szellőztessük, ha az időjárás engedi, az ablakokat tartsuk nyitva. Osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, melyet követően a termet alaposan ki kell szellőztetni.
   9. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell végezni. Elkerülendő az öltözőkben történő csoportosulás.
   10. A gyakorlati képzés során használt eszközöket- amennyiben azt nem károsítja- tisztítani és fertőtleníteni kell a csoportok váltása között.
   11. Étkezés előtt és után mindenki alaposan mosson kezet, az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen. Sorban állás helyett az étkező tanulók az udvaron várakoznak. Az étteremben evőeszközök nem kerülnek előre az asztalokra, minden étkező diák az ebédjével együtt kapja meg evőeszközét.
   12. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki t a szülő a 12/2020. (II.7.) kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szerint alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekinthető továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére a járványügyi hatóság által előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.
   1. Nagy létszámú események megszervezése (ünnepség, bál, egyéb) az aktuálisan érvényes utasítások szerint történik. Törekszünk a szabad térben és kisebb, osztálykeretben zajló programok lebonyolítására.
   2. Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat javasoljuk belföldi helyszíneken megvalósítani.
   3. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az iskolával kapcsolatos ügyintézés elsősorban telefonon vagy az e-Kréta rendszerén keresztül történik.

 

DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYAI

 

 1. 1.Digitális munkarend bevezetése esetén minden tanulónak rendelkeznie kell a megfelelő digitális eszközzel. Akinek erre szüksége van, jelezze osztályfőnökénél.
 2. A digitális oktatás hivatalos felülete a Google Classroom, és az E-Kréta. ez a kapcsolattartásnak, a tananyag átadásának és számonkérésének elsődleges fóruma. Minden tanuló rendelkezik iskolai e-mail címmel, a pedagógusok létrehozták vagy létrehozzák a tanulói csoportokat.
 3. A tanítás és a tananyag kiosztása órarend szerint, napi bontásban történik.
 4. A tanítási idő alatt minden tanulónak a kötelessége, hogy részt vegyen az online,digitális oktatásban.
 5. A pedagógusok visszacsatolást fognak kérni a kiadott feladatok megoldásáról, visszajelzést/ megoldókulcsot fognak küldeni a helyes megoldásokról.
 6. A Classroom felület Meet funkcióján keresztül az oktatók online órákat is tartanak majd, ezeken mindenkinek kötelezően részt kell vennie. Az érettségi és szakmai tárgyakból az oktatóknak a tanítási órák 75%-át ebben a formában kell megtartani. A távolmaradás csak betegséggel igazolható.
 7. A pedagógusok által kiadott határidők be nem tartása vagy a távolmaradás az online órákról súlyos következményeken von maga után.
 8. Akinek a Classroom vagy a Meet programok használatával kapcsolatban bármilyen kérdése van, E-Krétán vagy e-mailen keresztül keresse az informatika tanárokat.

 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu, és a www.nive.hu felületen szíveskedjenek követni.

 

Mosonmagyaróvár, 2022. március 7.

 

                                                                                   Bernáth Rita

Jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

Image

Akkreditált kiváló Tehetségpont lettünk!

A Bolyai iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Intézményünk már négy éve regisztrált tehetségpont, robotika tehetségműhelyünk azóta működik. 2020 őszén akkreditációs eljárásra jelentkezett az intézmény, melynek eredményéről a napokban értesültünk.
Eszerint az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy tehetségpontunk szakmailag hiteles és kompetens tagja a Matehetsz Tehetséghálózat egyre bővülő családjának, valamint működésünkkel már ma is aktív részesei vagyunk hálózatnak.

Bemutatkozó film

Az alábbi bemutatkózfilmmel szeretnénk megismertetni leendő diákjainkkal az induló ágazatainkat, illetve a bolyais hétköznapokat, programokat.

Híreink a technikumból

Partnereink