Image

START-UP+ SKHU

Start-up verseny és vállalkozói kompetenciák fejlesztése szakiskolások számára a szlovák-magyar határmenti régióban
Image
Image
Image
Image

A projekt az az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül kerül megvalósításra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt kódja: SKHU/1902/4.1/003.

 

A projekt vezető partnere:

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, Magyarország

A projekt partnerei:

TANDEM, n.o., Komárom, Szlovákia

Interregio Fórum Egyesület, Budapest, Magyarország

 

A projekt háttere

A vállalkozói potenciál a szlovák-magyar határmenti régióban messzemenőleg kiaknázatlan. Bár a fővárosokban és az egyetemi városokban a közelmúltban számos startup kezdeményezés látott napvilágot, ezek elsősorban egyetemi hallgatókra és fiatal szakemberekre összpontosítanak. Eközben a vidéken élő, alacsonyabb képzettségű fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy innovációkat, vagy vállalkozói ismeretekkel gyarapodjanak, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő startup kezdeményezéshez. A projektben résztvevő partnerek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakiskolákba járó fiatalok jelentős innovációs, vállalkozói és start-up potenciállal rendelkeznek, amelyek a megfelelő gyakorlati oktatási projektekkel sikeresen felszínre hozhatók.

 

A projekt hatóköre

A projektben 6 magyarországi és 6 szlovákiai szakiskolai intézmény vesz részt, melyekből több mint 30 pedagógus (startup mentor) és több mint 250 diákot kerül bevonásra. A résztvevő diákok kétfordulós start-up versenyben vesznek részt, ahol az eredményes tanulók nem csak egész életre szóló élményt és tapasztalatot szerezhetnek, hanem valós tárgyi ajándékokra válthatják a verseny során összegyűjtött pontjaikat.

 

A verseny bemutatása

A projekt a résztvevő diákok szemszögéből egy startup verseny, ahol vállalkozónak tanulnak és csapatban versenyeznek. A megmérettetés arról szól, hogy ki tudja a digitális tananyagot a legjobban elsajátítani, ki képes a tanultakat alkalmazni a közös műhelymunkákon és a gyakorlatban. A résztvevők 3 fős csaptokban virtuális cégeket alapítanak és termék/szolgáltatás ötleteik mentén mérik össze tudásukat. A megmérettetés egy online virtuális piactéren történik, ahol a diákok ténylegesen prezentálják tudásukat és egymást is értékelik.

 

A megoldásban kulcs szerepet kap egy játékosított digitális platform, melyen a résztvevők interaktív tananyagok segítségével fejlődnek, valamint csapatokban gyakorlati feladatokat valósítanak meg. Ezt a digitális képzést egészíti ki a mentorok támogatása, az aktuális helyzetben elsősorban online módszerekkel megoldott műhelymunkák segítségével. A pedagógusok mentor képzést, módszertani iránymutatást kapnak, melyek alapján segítik a diákok önismereti fejlődését, a start-up szemléletét és a vállalkozói kompetenciák elsajátítását.

 

A megvalósító partnerek bemutatása

 

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány főtevékenységként a Deák-iskola nevelő-oktató munkáját támogatja. Vállalt feladatai szerint segíti az iskola gyakorlati képzését, annak folyamatos megújítását. Nagy hangsúlyt fektet a diákok személyiségfejlesztésére, kompetenciáik fejlesztésére. Évek óta részt vesz az iskola által rendezett versenyek szervezésében, külföldi kapcsolatok bővítésében. Szintén fontos küldetése, hogy elősegítse az iskola tanárainak szakmai megújulását, konferenciákon, workshopokon való részvételét.

Az iskola, alapítvány nemzetközi kapcsolatrendszerében kiemelten fontos a határon túli magyar intézményekkel való kapcsolatok ápolása. Így pl. Erasmus pályázatban partnerei voltak egy pozsonyi közgazdasági iskolának, Határtalanul pályázatban együttműködtek a Szepsi Szakközépiskolával, testvériskolai együttműködést folytatnak a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémiával, közös megvalósítói voltak egy interrégiós pályázatban egy dunaszerdahelyi alapítványi középiskolával.

Jelen projektben konzorciumvezetői szerepben a diákok fejlesztése mellett kiemelt cél a magyar-szlovák határmenti intézményekkel való szorosabb együttműködés, valamint a szakmai partnerekkel való közös munkában új fejlesztési és módszertani tapasztalatokra szert tenni, a pedagógusokat továbbképezni.

Kapcsolat: Zimborás Ágnes, zimborasagnes@gmail.com

 

Interregió Fórum Egyesület

Szakmai partner, aki több tucat hasonló tematikájú nemzetközi projektet valósított meg sikeresen. Az Egyesület a korábbi projektek eredményeire és tapasztalataira alapozva a projekt számára nélkülözhetetlen digitális infrastruktúrát, e-learning módszertant és speciális szakmai tudást biztosítja a projekt sikerességéhez. A kezdeti lépések egyikeként a partnerekkel közösen elkészíti a versenyek módszertanát, amit egy dokumentum formájában disszemináció céljából széles körben elérhető lesz a nagyközönség számára is. A partnerekkel közösen alakítják ki a verseny tartalmi elemeit, mely szintén mindenki számára szabadon elérhető lesz, a jelen projektben gyűjtött pedagógiai és módszertani tapasztalatok és jó gyakorlatokat összegző tanulmánnyal együtt.

Az egyesület végzi továbbá a projekt sikerességéhez elengedhetetlenül fontos a digitális infrastruktúra üzemeltetését és a projekt igényeihez való testreszabását.

Az egyesület projekt célja a szlovák és a magyar partnerekkel közösen munkálkodva és együtt gondolkodva társadalmilag is hasznos és innovatív szellemi termékek létrehozásával aktívan hozzájárulni a határon is átnyúló együttműködéshez.

Kapcsolat: Dr. Szinek János, szinekjanos@gmail.com

 

TANDEM, n.o.

Szakmai partner. A TANDEM egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely 2009 augusztusában alakult Pozsonyban.  Egyéni és csoportos fejlesztéseket tart különböző témákban és különböző célcsoportoknak. Az iskolában megszokott ismeret-átadás helyett nem formális módszerekkel dolgoznak, annak érdekében, hogy az elméleti háttér átadása mellett élményalapú közös tanulás valósuljon meg. Ez a csoportos munkamódszer ad lehetőséget a résztvevők többszintű fejlődésére: az ismeretek mellett készségfejlesztésre és szemléletformálásra is sor kerül. Fontos számukra a gyakorlatiasság, a tapasztalat és a résztvevők biztonságos környezetben, mégis komfort zónán kívül történő fejlesztése. Az elmúlt évek alatt részt vettek több szlovákiai és nemzetközi projektben, melyeket dél-szlovákiai iskolákkal együttműködve valósítottak meg.

A projekt keretében a TANDEM hozza létre a versenyt segítő tananyagokat, koordinálja a szlovákiai megvalósítást, pl. a partnerintézmények munkáját, a mentorok munkáját, valamint elkészíti és menedzseli a projekt weboldalát.

Kapcsolat: Lelovics Andrea, lelovics.andrea@tandemno.sk

 

A projektben résztvevő iskolák

Szlovákia

 • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71
 • Súkromná stredná odborná škola s VJM, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
 • Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138 946 36 Kravany nad Dunajom
 • Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1 979 80 Rimavská Sobota
 • Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01  rimavská Sobota
 • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ulica 349/34, Dunajská Streda

 

Magyarország

 • Győri SZC Bolyai János Technikum 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Technikum 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
 • Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 3600 Ózd, 48-as út 6.
 • Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 9022 Győr, Bisinger sétány 32.
 • Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma 2800 Tatabánya, Cseri u. 35.
 • Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

 

Partnereink