1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A 2021-2022. tanévben induló osztályok:

Ágazat sorszáma, megnevezése Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése Tanulmányi terület/képzési idő Felvehető létszám Egyedi kód
12. Informatika és távközlés 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus Technikum/5 év 32 1501
5 0612 12 03 Szoftfejlesztő és -tesztelő Technikum/5 év 32 1501
15. Közlekedés és szállítmányozás 5 1041 15 06 Logisztikai technikus Technikum/5 év 32 1502
9. Gazdálkodás és menedzsment 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Technikum/5 év 16 1503
5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző Technikum/5 év 16 1503

Informatika és távközlés ágazat

Az ágazatban az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, illetve szoftverfejlesztő és tesztelő szakma szerezhető meg.

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftver) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazásokat (szoftver) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg;
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Az ágazatban a pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakma szerezhető meg.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Az ágazatban a logisztikai technikus szakma szerezhető meg.

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

2. Beiratkozás nappali tagozatra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Beiratkozás időpontja: 2021. június 22-24. (kedd-csütörtök) 9.00-12.00-ig

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Egyedi azonosító
Informatika és távközlés 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 32 fő 1 1501
Informatika és távközlés 5 0612 12 03 Szoftverfejlesztő és tesztelő 5 32 fő 1 1501
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 1041 15 06 Logisztikai technikus 5 32 fő 1 1502
Gazdálkodás és menedzsment 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 16 fő 0,5 1503
Gazdálkodás és menedzsment 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 16 fő 0,5 1503

3. Szakképző intézményben a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

19. A szakmai képzés ingyenessége 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
 
21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Épület nyitvatartása  hétfő-péntek: 6:30-19:00
Titkárság hétfő-péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00
Könytár hétfő-szerda: 8:00-14:00
csütörtök-péntek: 8:00-12:00

5. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

  Nem Végzettség szintje Munkakör-kategória Munkakör Tantárgy
1. főiskola oktató könyvtárosoktató (kizárólag könyvtárosi feladatokat lát el)  
2. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató magyar nyelv és irodalom,választott magyar
3. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató magyar nyelv és irodalom
4. mesterfokozat MA oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) hálózatok I., hálózatok I. gyakorlat, Programozási alapok, Hálózati biztonság gyakorlat, Informatikai és távközlési alapok II.
5. férfi egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató történelem, földrajz, komplex természettudomány, etika
6. egyetem oktató idegnyelv-tantárgykategóriát oktató oktató angol nyelv, kommunikáció, választott angol
  egyetem oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) gazdálkodási ismeretek, gazdasági számítások, pénzügy
7. főiskola oktató testnevelő testnevelés 
  főiskola oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) üzleti kommunikáció, IKT projektmunka I., digitális alkalmazások, kommunikáció, üzleti protokoll
8. egyetem oktató gyógypedagógus  
9. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató történelem, etika
10. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató matematika, választott matematika
  mesterfokozat MA oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató matematika, földrajz
  alapfokozat BA oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) projektfolyamatok követése, pénzügyi és vállalkozói ismeretek, projekt-finanszírozás, projekttervezés gyakorlata, projektfinanszírozás gyakorlata, IKT projektmunka I., gazdasági és jogi alapismeretek
11. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató oktató magyar nyelv és irodalom, gépírás és levelezési gyakorlat, irodai szoftverek alkalmazása, gyorsírás gyakorlata, titkári ügyintézés gyakorlata, digitáls alkalmazások, kommunikáció, jegyzőkönyv-vezetés hivatalos üléseken, rendezvény- és programszervezés, szervezetek levelezése
  egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató oktató magyar nyelv és irodalom
12. egyetem oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) számvitel, számviteli esettanulmányok, számítógépes könyvelés
13. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató matematika, komplex természettudomány, választott matematika, választott emelt matematika
14. férfi egyetem oktató idegnyelv-tantárgykategóriát oktató oktató német nyelv, foglalkoztatás I., választott emelt német, munkavállalói idegen nyelv
15. férfi mesterfokozat MA oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) programozás, programozás-gyakorlat, web-programozás gyakorlat, szerverek és felhőszolgáltatások, szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat, IKT projektmunka I.
16. férfi egyetem oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) digitális kultúra, hálózatok II. gyakorlat, IT hálózatbiztonság gyakorlat, informatikai és távközlési alapok I. 
17. mesterfokozat MA oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató magyar nyelv, magyar irodalom
18. férfi egyetem oktató szakmai oktató (középfokú végzettséggel) hálózatok I.; hálózatok I. gyakorlat; hálózatok II. gyakorlat; hálózati II., IT hálózatbiztonság, IT hálózatbiztonság gyakorlat
19. egyetem oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) számviteli alapismeretek, gazdálkodási ismeretek, marketing, könyvviteli ismeretek, üzleti elemzés, számvitel gyakorlat, IKT projektmunka I., vállalkozások működtetésének alapismeretei, marketing, vezetés, szervezés gyakorlat, vezetési, jogi, gazdasági és marketingelméleti ismeretek
           
21. férfi egyetem oktató testnevelő testnevelés, földrajz
22. mesterfokozat MA oktató idegnyelv-tantárgykategóriát oktató oktató német nyelv, választott emelt német, foglalkoztatás I.
23. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató digitális kultúra, pénzügyi informatika
24. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató komplex természettudomány
25. férfi egyetem oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) digitális kultúra, általános szállítmányozási ismeretek, közlekedési alapok, közlekedés technikája és üzemvitele, általános szállítmányozás, raktározási alapok, logisztikai alapok, termelési logisztika
26. egyetem oktató idegnyelv-tantárgykategóriát oktató oktató angol nyelv, választott emelt angol
27. férfi mesterfokozat MA oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) foglalkoztatás II., pénzügyi alapismeretek, gazdálkodási ismeretek, pénzügyi és vállalkozói ismeretek, tőzsdei ismeretek, ágazati szállítmányozási ismeretek, gazdasági ismeretek, munkavállalói ismeretek, gazdasági és jogi alapismeretek, vállalkozások működtetésének alapismeretei, vállalkozások működtetése, raktári tárolás és anyagmozgatás, raktári mutatószámok, beszerzési logisztika, készletezési logisztika
28. mesterfokozat MA oktató közismereti tantárgyat oktató oktató programozás gyakorlat, programozás, matematika,választott matematika, programozási alapok, web-programozás, objetkum orientált programozás gyakorlat
29. egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató matematika
30. főiskola oktató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) logisztika, közlekedés üzemvitel gyakorlat, nemzetközi szállítmányozási ismeretek, nemzetközi szállítmányozás gyakorlat, logisztikai tervezés gyakorlat, szállítmányozási ismertek gyakorlat
  egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató komplex természettudomány
31. férfi egyetem oktató közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató fizika, matematika, választott matematika, Adatbázis-kezelés, adatbázis-kezelés gyakorlat, digitális kultúra
32. férfi egyetem oktató idegnyelv-tantárgykategóriát oktató oktató angol nyelv, választott emelt angol, történelem
33. egyetem okatató szakmai oktató (felsőfokú végzettséggel) adózás, adózási alapismeretek, pénzügyi alapismeretek, számvitel, vállalkozás finanszírozás, adózás gyakorlat, pénzügy gyakorlat, vállalkozás finanszírozás gyakorlat, gazdasági ismeretek, gazdálkodási ismeretek, elektronikus adóbevallás gyakorlata, könyvelés számítógépen gyakorlat, elektronikus bevallás

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorsz. Nem Végzettség szintje Munkakör
1. érettségi iskolatitkár
2. férfi egyetem rendszergazda

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai (nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő
2019-2020 6 fő 3 fő
2020-2021 18 fő 4 fő

10. Középszintű érettségi vizsgák eredményei

Tanév Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Informatika ismeretek Közgazdaság ismeretek Kereskedelmi ismeretek Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási ismeretek
2018/19 3,82 2,73 3,3 4,35 3,57 3,62 2,41 3,64 3,62  
2019/20 3,78 3,14 3,29 3,55 2,78 3,67 2,2 3,59   3,11
2020/21 4,02 3,16 2,93 4,33 3,09 4 2,68 3,06   4

Emelt érettségi vizsgák eredményei

Tanév Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Informatika ismeretek Közgazdaság ismeretek Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási ismeretek
2020/21     5 5   4,67      4,5

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Szakmai Programjában olvashatnak részletesebben.

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házifeladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai doglozatok szabályait Szakmai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó viszga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az alábbi gombokra kattintva töltheti le.

14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 9.A 27 fő
2. 9.B 27fő
3. 9.C 28fő
4. 9.D 26 fő
5. 10.A 36fő
6. 10.B 34 fő
7. 11.A 25 fő
8. 11.B 25 fő
9. 11.C 27 fő
10. 12.A 27fő
11. 12.B 22 fő
12. 13.A 17 fő
13. 13.B 32 fő
14. 13.C 20 fő
15. 13.D 17 fő
16. 14.C 17fő

Partnereink