Tájékoztató induló képzéseinkről

Győri SZC Bolyai János Technikum
Cím: 9200. Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
Telefon: 96/578-150
E-mail: titkarsag@bolyaitechnikum.hu
Igazgató: Bernáth Rita; Fogadóóra: hétfő 8:55-9:40
OM azonosító: 203037/025

Tagozatkódok:

Tanulmányi terület/képzési idő

Tanulmányi terület kódja

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Technikum
5 év

1501

12. Informatika és távközlés

5 0612 12 02 Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

5 0612 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

1502

15. Közlekedés és szállítmányozás

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

1503

09. Gazdálkodás és menedzsment

5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Felvehető létszám:

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Indítandó osztályok száma

Felvehető létszám

Technikum

12. Informatika és távközlés

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

1

32

5 0612 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

1

32

15. Közlekedés és szállítmányozás

5 1041 15 06 Logisztikai technikus

1

32

09. Gazdálkodás és menedzsment

5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

0,5

16

5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

0,5

16

Felvételi összpontszám megállapításának módja:

Elérhető összpontszám: 200 pont.

Hozott pont: 100 pont

 

Hozott pontok kiszámítása:

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai összegének kétszerese:

 • magyar irodalom,
 • magyar nyelv,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv tantárgyakból.

 Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat.

 

Szerzett pont : 100 pont

 

Szerzett pontok számítása:

Központi írásbeli vizsga magyar nyelv: 50 pont

Központi írásbeli vizsga matematika: 50 pont


Megjegyzés:

A jelentkezés feltétele, hogy nem lehet elégtelen osztályzat egyik tantárgyból sem!

 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Ha valamely különleges bánásmódot igénylő tanuló nem rendelkezik matematika tantárgy érdemjegyével, akkor a magyar tantárgy jegyét számítjuk be duplán, ha nem rendelkezik magyar tantárgy jegyével, akkor a matematika tantárgy érdemjegyét duplázzuk meg.
Ha valamely tanuló nem rendelkezik az adott évfolyamon egy tantárgy érdemjegyével (mert iskolája pedagógiai programja alapján nem akkor tanulta, vagy rövidebb ideig tanulta), akkor a tantárgy meglevő érdemjegyét duplázzuk.
Az összes pontszám alapján alakul ki a felvételi sorrend.
A sorrend kialakításánál azonos pontszám esetén a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók előnyt élveznek.

Központi felvételi vizsga ideje:

2022. január 22. szombat

Helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.

 

Iskolánkról:

A mosonmagyaróvári Bolyai-iskola 124 éves múltjával a város egyik legrégibb oktatási intézménye. A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az intézmény filozófiáját.  Ezt bizonyítja, hogy az iskola az 1990-es években felvállalta a közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette az informatikával is. Az elmúlt 27 évben a régió elismert középiskolájává nőtte ki magát, mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek elhelyezkedését.

Miért érdemes a Bolyaiban középiskolásnak lenni?

A Bolyai az a hely, ahol a középiskolások közismereti és szakmai tárgyakból alapos felkészítést kapnak a közép- és emelt szintű érettségire, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy felsőfokú intézményekben folytassák tanulmányaikat. Tanulóink közül többen tesznek emelt szintű érettségi vizsgát, statisztikáink alapján legtöbbször jeles vagy jó eredménnyel.

Tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben, elsajátíthatják az általuk választott szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon.

Lehetőséget nyújtunk a nyelvvizsgára történő felkészülésre is, mert napjainkban egy jó szakember számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. Tanítványaink nyelvtudásukat szakmai idegen nyelv tanulásával mélyíthetik el.

Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmódra épülő nevelés nélkül. Számunkra az is fontos, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos program, rendezvény, bál, kirándulás ezt segítik elő.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is, iskolánk akkreditált kiváló Tehetségpont. Ennek keretein belül diákjaink Lego-robot tehetségműhelyben ismerkedhetnek a robotika alapjaival, kommunikáció tehetségműhelyünkben pedig a üzleti életben is alkalmazható kommunikációs technikákat sajátíthatják el diákjaink. Iskolánk CISCO Akadémiaként működik, így informatikus diákjaink olyan többlettudásra tehetnek szert, amely megkönnyíti elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

Iskolánk diákjai tanulói ösztöndíjban részesülnek.

 

Nyelvoktatás:

A szakmai és a munkaerőpiaci elvárásokat figyelembe véve az informatika és távközlés ágazatban kötelező idegen nyelv az angol, gazdálkodás és menedzsment ágazatban a német nyelv, közlekedés, szállítmányozás ágazatban a tanuló kötelezően választhat az angol és a német nyelv közül. Csoportbontás tudásszint alapján (kezdő és haladó csoport).

 

Csoportbontás: idegen nyelvből, matematikából, szakmai tárgyakból.

 

Nyitott kapuk napja:

2021. november 17. 9:00-tól

Iskolánk beiskolázási tájékoztatóját, a képzéseinket bemutató filmünket itt tekinthetik meg!

 

Szívesen adunk tájékoztatást a 96/ 578-151 és a +36 30 121 5237 telefonszámon is.

 

Bernáth Rita

igazgató

Mosonmagyaróvár, 2021. október 20. 

Induló képzéseink

Informatika és távközlés ágazat

Az ágazatban az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, illetve szoftverfejlesztő és tesztelő szakma szerezhető meg.
Image

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos  frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Image

Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftver) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazásokat (szoftver) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg;
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Az ágazatban a pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakma szerezhető meg.
Image

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
 • képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
 • ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
 • képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására;
 • elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
 • közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában;
 • részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
 • közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
 • ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
 • számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.


Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Image

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.


Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.
KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazásokat (szoftver) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg;
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Az ágazatban a logisztikai technikus szakma szerezhető meg.
Image

Logisztikai technikus

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

Partnereink