Alapítványaink

Hátrányos Helyzetű Tanulókért Alapítvány
Adószám: 19111531-1-08

Célja: a hátrányos helyzetű tanulók tanítás-tanulási feltételeinek javítása, iskolai programokhoz anyagi támogatás nyújtása

Kuratórium tagjai:

Elnök: Kocsis Zoltán

Tagok: Fucsik Katalin

Vargáné Kovács Zsuzsanna

Alapítványunk 1991 óta nagyon sok diákunknak adott anyagi támogatást, melyet a kedves szülők és az osztályfőnökök igényelhetnek a tanév során. Az alapítvány elsősorban az 1%-os adóhozzájárulásból és további eseti adományokból gyarapítja vagyonát. Segítségünkkel több 100 diáknak nem kellett lemondania olyan iskola- és osztályprogramokról, melyek nagyobb anyagi terhet róttak volna a családokra. Kérjük a kedves szülőket, forduljanak hozzánk bizalommal!

A Tehetségért Alapítvány
Adószám: 19111524-1-08

Célja: a tehetséges diákok anyagi támogatása versenyek, nyelvvizsgák stb. elérése esetén

Kuratórium tagjai:

Elnök: Dr. Neményi Tímea

Tagok: Magyar Gáborné

Staár Katalin

A  Tehetségért  Alapítványt  1990-ben  hoztuk létre, attól a céltól  vezérelve, hogy az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassa, ezeket  a tanulókat felkarolja,  a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat elismerje. Továbbá  a fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az oktatás színvonalát javító eszközöket vásárol, pályázatokon vesz részt.
Az alapítvány kezelésére kuratórium jött létre, mely  évente egyszer dönt az alapítványi díjak odaítéléséről az alábbi szempontok szerint:
Alapítványi díjban részesíthető az a tanuló,
 aki kitűnő vagy jeles tanulmányi eredménnyel végezte az általános iskola 8, illetve a középiskola 4 évfolyamát,
aki képességeinek megfelelően végzi tanulmányi munkáját, magatartása fegyelmezett, egy vagy több tantárgyból megyei egyéni helyezést ér el és a mezőnyben legalább a 10. helyezést ér el.
aki megfelel a tanulmányi és magatartási elvárásoknak és a regionális szaktárgyi ill. az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése 1-15; az országos fordulón 1-20.
 
Sport -és művészeti tevékenység
 
Alapítványi díjazásban részesíthető az a tanuló, aki képességeinek megfelelően tanul, magatartása jó és kimagasló sport és művészeti tevékenységet folytat, valamint a versenyekre való felkészítése az intézményünkben folyik.
A kimagasló sporteredmény kiterjed a Magyar Diáksport Szövetség, a Szakszövetségekkel közösen rendezett diák sportversenyekre, a Diákolimpiára, ill. a Magyar Bajnokságra, annak megyei, regionális, ill. országos egyéni helyezéseire, melyekért az általános, illetve középiskolai tanulmányok alatt sportáganként csak egyszer ítélhető oda a díj és a velejáró emléktárgy.
 
Az a tanuló, aki sporttevékenységet szakosztály keretében folytat, legfeljebb egy alkalommal részesülhet alapítványi díjazásban, ha megfelel az egyéb feltételeknek.
 
Nyelvvizsgák
 
Támogatjuk  tanítványaink sikeres nyelvvizsgáját a vizsgadíj ill. annak egy része kifizetésével. Az alapítvány évi kamatának legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra. A rendelkezésre álló összegből azok a tanulók részesülnek, akik az alapítványi díj átadásáig bemutatják a kuratóriumnak nyelvvizsga bizonyítványukat. Képességüknek megfelelő tanulmányi tevékenység és a fegyelmezett magatartás a díjazás további feltételei.
Az általános iskolás tanulók esetén legalább alapfokú, a középiskolában és szakképző évfolyamokon legalább középfokú nyelvvizsgát támogat az alapítványunk. A szakképző évfolyamokon kivételt jelent, ha a nyelvvizsga megszerzése a szakma megszerzésének feltétele.

Partnereink